ข่าวสาร

THAIHOS นำเครื่องมือ ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 150 รูป ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

THAIHOS ได้รับโอกาส ร่วมทำความดีกับแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ปธพ ( ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเกิดจากแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดหลังสูตรนี้ขึ้นมา) ผู้ที่เข้าหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญแบ่งเป็นเสาหลักทางด้านต่างๆคือ แพทย์ผู้บริหารระดับสูงจากเสาหลักที่ 1 มหาวิทยาลัย มี รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.ต่อพล วัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รอง ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี เช่นนี้เป็นต้น   โดย ปธพ ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อัมพร อมพโร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดย THAIHOS…

Read article
ข่าวสาร

THAIHOS เข้าร่วมให้บริการตรวจวัดผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภาคสนาม ในการแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series  1 Phatthalung จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้จัดโครงการ 

Read article
ข่าวสาร

ลดหุ่นโดยการออกกำลังกายแต่ทำไมน้ำหนักตัวไม่ลดลง

เทรนด์ลดพุงลดโรค ปัจจุบันนี้สิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตอันดับต้นๆ เลยก็คือ  สุขภาพ เทรนด์การดูแลสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ การออกกำลังกาย ไปไกลถึงการทำสุขภาพร่างกายให้สวยงาม ฟิตเฟิร์มอยู่เสมอ ดังที่เคยได้ยินการรณรงค์ ลดพุงลดโรค หรือ โครงการ คนไทยไร้พุง  เทรนด์การออกกำลังกายจึงกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสำคัญมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง

Read article