Showing all 9 results

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ STURDY รุ่น SA-300H

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ STURDY รุ่น SA-300H

ขนาดของห้องนึ่ง สแตนเลสสตีล #304 : เสันผ่าศูนย์กลาง 300 มม. X ลึก 570 มม.
ความจุของห้องนึ่ง : ประมาณ 40 ลิตร
ขนาดทั้งหมด (OVERALL) : 600 W (กว้าง) X 470 H (สูง) X 740 D (ลึก) มม.
ใช้ไฟฟ้า : 220 – 240 โวลต์ / 2.8 กิโลวัตต์ (สูงสูด) / 13 แอมแปร์
ใช้ความดันและอุณหภูมิ : วัสดุไม่ห่อผ้า 118 – 134 °c/ 0.9-2.1 กก. / ตร.ซม. , วัสดุห่อผ้า 118 – 134 °c/0.9-2.1 กก. / ตร.ซม. , ของเหลว 118-134 °c/0.9-2.1กก./ตร.ซม.
อุณหภูมิที่ออกแบบมา : 140°c
รับรองความปลอดภัย : ป้องกันความร้อนเกิน, เซฟตี๊วาล์ว ,ระบบความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้า สวิตช์ฉุกเฉิน, ที่จับประตูควบคุมความดันล็อคอัตโนมัติ ที่จับประตู, สวิตช์ควบคุมความดัน, สายยางวัดระดับนํ้า ถ้านํ้าน้อยเครื่องจะตัดการทำงาน, มีนาฬิกาตั้งเวลาการฆ่าเชื้อและอบแห้งได้ตั้งแต่ 0-60 นาที

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ SA-260FA 24 ลิตร: STURDY

 • ขนาดห้องนึ่งเป็นทรงกลม มีขนาด เส้นผ่าศูนบ์กลาง 10 นิ้ว  ลึก 18 นิ้ว
 • ขนาดตัวเครื่อง ก*ส*ล = 53.3*44.2*65.5 cm.   ขนาดความจุห้องนึ่ง 24 ลิตร
 • โปรแกรมปกติ 1. อุณหภูมิที่ใช้ 135 หรือ 121 องศา CC  2. ลักษณะวัสดุ ห่อหุ้ม หือไม่ห่อหุ้ม   3.ระบบทำแห้ง แบบตั้งเวลาอัตโนมัติ 15 นาที หรือไม่มี

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ SA-300VL 50 ลิตร: STURDY

 •  เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำรูปทรงแนวตั้งที่มีความจุ  50 ลิตร
 •  โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 300 มม. มีความลึก 700  มม.
 •  โครงสร้างตู้ภายในและฝาปิดทำด้วย Stainless Steel#304

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ รุ่น SA-252F 24ลิตร (ภาษาไทย): STURDY

 • ขนาดหม้อนึ่่ง สแตนเลสสตีล #304 ศก. 260 มม. x ลึก 450 มม.
 • ความจุของหม้อนึ่ง ประมาณ 24 ลิตร
 • ขนาดทั้งหมด (OVERALL) 540 (กว้าง) x 450 (สูง) x 630 (ลึก) มม.

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ รุ่น SA-300H 40 ลิตร (ภาษาไทย): STURDY

 • ขนาดหม้อนึ่่ง สแตนเลสสตีล #304 ศก. 300 มม. x ลึก 570 มม.
 • ความจุของหม้อนึ่ง ประมาณ 40 ลิตร
 • ขนาดทั้งหมด (OVERALL) 600 (กว้าง) x 470 (สูง) x 740 (ลึก) มม.