Showing 1–16 of 30 results

Microlife 3NM1-3E

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น 3NM1-3E มาพร้อมกับเทคโนโลยี PAD ตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในระดับสากล ได้แก่ ESH, BHS, และ AAMI

Microlife A2 Basic

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น A2 เบสิค มาพร้อมกับเทคโนโลยี PAD ตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ และผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในระดับสากล ได้แก่ ESH, BHS, และ AAMI

Microlife A2 Classic

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น A2 คลาสสิค มาพร้อมกับเทคโนโลยี PAD ตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ และผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในระดับสากล ได้แก่ ESH, BHS, และ AAMI

OMRON Blood Pressure Monitor HEM-7300 เครื่องวัดความดันออมรอน รุ่น HEM-7300

3,575.00฿
 • ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 • ระบบ Intellisense เพิ่มความรวดเร็วในการวัดและลดแรงบีบ
 • แสดงสัญลักษณ์เมื่อตรวจจับการเต้นหัวใจที่ผิดปกติและเมื่อความดันโลหิตเกินมาตรฐาน
 • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะวัด
 • สามารถแสดงค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3 ครั้งล่าสุดภายใน 10 นาที
 • หน่วยความจำบันทึกค่าได้ 90 ครั้งพร้อมวันที่และเวลา
 • มีโหมด Guest สามารถใช้งานได้โดยไม่บันทึกในหน่วยความจำ
 • ผ่านการทดสอบให้ใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์ได้
 • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับผ้าพันแขนขนาด 22 – 32 ซม.
 • ขนาด 7.40 x 15.70 x 3.60 ซม.
 • น้ำหนัก 0.24 กก.

OMRON Blood Pressure Monitor HEM-7600T เครื่องวัดความดันออมรอน รุ่น HEM-7600T

5,832.00฿
 • ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 • ไร้สาย พกพาง่าย
 • ระบบ Intellisense เพิ่มความรวดเร็วในการวัดและลดแรงบีบ
 • แสดงสัญลักษณ์เมื่อความดันโลหิตเกินมาตรฐาน
 • แสดงสัญลักษณ์เมื่อตรวจจับการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ
 • เชื่อมต่อและเก็บข้อมูลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่น Omron Connect
 • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับผ้าพันแขนขนาด 22 – 42 ซม.
 • ขนาด 8.50 x 2 x 12 ซม.
 • น้ำหนัก 0.24 กก.

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น HBP-1300

 • ไม่เจ็บมือและหูจากการใช้ซ้ำ
 • ลดผลต่างของแต่ละครั้งด้วยวิธีการวัดค่าที่ดีขึ้น
 • ไร้ความเสี่ยงจากปรอทรั่วไหล
 • ใช้งานง่าย
 • แข็งแรง
 • ทนทาน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6121

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   icn_hi2.png
   สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที
   icn_read.png
   เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6131

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   bodymove.png
   สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

   bp.png
   ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

   แปลผลความดันโลหิตง่าย

   ตามแนวปฏิบัตินั้น* ค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง

   *ที่มา: แนวปฏิบัติสมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) สำหรับการตรวจติดตาม BP งานวิจัยโอฮาซามา

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที
   icn_read.png
    60 หน่วยความจำ

   สามารถบันทึกหน่วยความจำได้ 60 หน่วยความจำ พร้อม Guest Mode ซึ่งค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึกทับข้อมูลของผู้ใช้งานปกติ

   ave.png
   ค่าเฉลี่ยของค่าความดันที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที

   ตัวเครื่องจะเฉลี่ยค่าที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที ให้อัติโนมัติ ทำให้สามารถทราบค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในการวัดในคร้งนั้นได้

   icn_mpg.png
   ข้อมูลแนะนำท่าทางการวัด

   แนะนำให้ผู้ใช้วางข้อมือในตำแหน่งที่ถุกต้องเพื่อให้ผลที่เชื่อถือได้

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6161

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   icn_easy_positioning_wrap.png
   ที่รัดต้นแขนแบบ IntelliWrap

   ที่รัดต้นแขนแบบขึ้นรูปมาแล้วทำให้วัดค่าได้ถูกต้องไม่ยุ่งยากในทุกทิศทาง

   icn_hi2.png
   สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที
   icn_read.png
   เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6181

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   icn_easy_positioning_wrap.png
   ที่รัดต้นแขนแบบ IntelliWrap

   ที่รัดต้นแขนแบบขึ้นรูปมาแล้วทำให้วัดค่าได้ถูกต้องไม่ยุ่งยากในทุกทิศทาง

   bodymove.png
   สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

   bp.png
   ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

   แปลผลความดันโลหิตง่าย

   ตามแนวปฏิบัตินั้น* ค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง

   *ที่มา: แนวปฏิบัติสมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) สำหรับการตรวจติดตาม BP งานวิจัยโอฮาซามา

   icn_hi2.png
   สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6221

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   bodymove.png
   สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

   bp.png
   ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

   แปลผลความดันโลหิตง่าย

   ตามแนวปฏิบัตินั้น* ค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง

   *ที่มา: แนวปฏิบัติสมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) สำหรับการตรวจติดตาม BP งานวิจัยโอฮาซามา

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense ที่มีเฉพาะในออมรอน ช่วยให้การบีบรัดแขนน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน

   เทคโนโลยี IntelliSense จะทำให้ถุงลมพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว ซึ่งจะช่วยให้การบีบรัดแขนน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน ไม่รู้สึกเจ็บ อีกทั้งยังทำการวัดค่าความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำ สะดวกและใช้งานง่าย

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense
   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที

   icn_read.png
   เก็บค่าวัด 90 ครั้งในหน่วยความจำพร้อมวันที่และเวลา
   ave.png
   ค่าเฉลี่ยของค่าความดันที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที

   ตัวเครื่องจะเฉลี่ยค่าที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที ให้อัติโนมัติ ทำให้สามารถทราบค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในการวัดในคร้งนั้นได้

   icn_mpg.png
   ข้อมูลแนะนำท่าทางการวัด

   แนะนำให้ผู้ใช้วางข้อมือในตำแหน่งที่ถุกต้องเพื่อให้ผลที่เชื่อถือได้

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6232T

3,112.00฿
  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   icn_easy_positioning_wrap.png
   ที่รัดต้นแขนแบบ IntelliWrap

   ที่รัดต้นแขนแบบขึ้นรูปมาแล้วทำให้วัดค่าได้ถูกต้องไม่ยุ่งยากในทุกทิศทาง

   bodymove.png
   สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

   bp.png
   ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

   แปลผลความดันโลหิตง่าย

   ตามแนวปฏิบัตินั้น* ค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง

   *ที่มา: แนวปฏิบัติสมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) สำหรับการตรวจติดตาม BP งานวิจัยโอฮาซามา

   icn_hi2.png
   สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น HEM-7120

 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์แล้วเรามั่นใจว่าเครื่องวัดความดันโลหิต Omron 100% ผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และได้มาตรฐานความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงสุดจากองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น AAMI หรือ ESH

 • Blood Pressure Monitors with IntelliSense Technology

  เทคโนโลยีIntellisense®เพื่อความสบายและความแม่นยำIntellisense®/เทคโนโลยี Intellisense® มีอยู่ในเครื่องวัดความดันโลหิตทุกรุ่นของ Omron ผ้าพันแขนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและในขณะตรวจวัดความดันโลหิตจึงไม่รู้สึกบีบรัดจนเกิดการบาดเจ็บ

 • BP Monitor Technology in Japan by Omron Healthcare

  เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้จากญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี กับเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตที่ใช้ในบ้าน แบรนด์ที่เชื่อถือได้จากญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี กับเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตที่ใช้ในบ้านเครื่องวัดความดันโลหิตของเรามีให้บริการในกว่า 110 ประเทศและเชื่อถือได้ทั่วโลกโดยผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพนับล้านคน เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณและยังคงคิดค้นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและโซลูชั่นในด้านการดูแลสุขภาพหัวใจ