Showing all 4 results

BC-601

28,500.00฿

Tanita BC-601 ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่เป็นการวิเคราะห์ร่างกายแบบแยกส่วนทั้งห้าส่วน: ได้แก่ แขนซ้าย-ขวา, ขาซ้าย-ขวา และลำตัว โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ การวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านกีฬาของคุณ โดยสามารถบอกถึงค่าขององค์ประกอบในร่างกายได้ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวคุณได้ เพียงแค่คุณวางเท้าบนแผ่นขั้วอิเล็กโทรดและค่อยๆดึงมือขั้วไฟฟ้าที่ด้านบนของเครื่องขึ้นมา เครื่องจะทำการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ โดยสามารถบันทึกข้อมูลองค์ประกอบในร่างกายต่างๆใน SD Card และสามารถโอนย้ายผลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ง่าย รวมถึงมีซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการจัดการข้อมูลการวัดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

MC-980

ข้อมูลสินค้า
Multi Frequency Segmental Body Composition Analyser

เครื่องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ไขมัน และองค์ประกอบภายในร่างกายแบบแยกส่วน

TANITA MC-980 ใช้สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆของร่างกาย อันได้แก่ มวลไขมันรวมในร่างกาย (Body Fat) มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน(Fat Free Mass) มวลกล้ามเนื้อ(Muscle Mass) รวมถึงโปรตีน(Protein) ทั้งยังสามารถวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน(Segmental Body Fat) และมวลกล้ามเนื้อ(Segmental Muscle Mass) ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย-ขวา ขาซ้าย-ขวา ลำตัว รวมถึงไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง(Visceral Fat) ปริมาณน้ำนอกเซลล์(Extra – Cellular Water) น้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water) โดยผลการวิเคราะห์และการสรุปผลจะช่วยประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน ที่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายได้ โดยตัวเครื่องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง(Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า(Electrode) 8 จุด ที่บริเวณส้นเท้า 2 จุด ปลายท้า 2 จุด และมือ 4 จุด

ตัวเครื่องสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล

  • พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง
  • ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
  • เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode)
  • แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย
  • แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา
  • รองรับการแสดงผล 14 ภาษา
  • โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB
Sale!

Mc780

650,000.00฿ 630,000.00฿

ข้อมูลสินค้า
TANITA MC-780 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดน้ำหนักและวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆของร่างกาย อันได้แก่ มวลไขมันรวมในร่างกาย (Body Fat) มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน(Fat Free Mass) มวลกล้ามเนื้อ(Muscle Mass) รวมถึงโปรตีน(Protein) ทั้งยังสามารถวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน(Segmental Body Fat) และมวลกล้ามเนื้อ(Segmental Muscle Mass) ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย-ขวา ขาซ้าย-ขวาและลำตัว รวมถึงไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง(Visceral Fat) ปริมาณน้ำนอกเซลล์(Extra – Cellular Water) น้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water) โดยผลการวิเคราะห์และการสรุปผลจะช่วยประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน ที่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายได้ โดยตัวเครื่องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis) โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง(Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า(Electrode) 8 จุด ที่บริเวณส้นเท้า 2 จุด ปลายเท้า 2 จุด และมือ 4 จุด พร้อม 3 คลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ให้สูงยิ่งขึ้น

ตัวเครื่องสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล
-แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านผลได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
-ใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 20 วินาที
-เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำสูง โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 3 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode)
-SD Card บันทึกผลอัตโนมัติ
-แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer)แบบ Picbridge ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย

Sale!

TANITA DC-360

250,000.00฿ 200,000.00฿

Tanita dc 360 เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย ผลิตจากโรงงาน Tanita ที่อาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เครื่องทำงานโดยใช้วิธีการวัดไขมัน จากแรงต้านทานกระแสไฟฟ้าในร่างกาย หรือ หลักการ bia bio-electrical impedance analysis โดยเครื่องชั่งจะมีขั้วอิเล็กโทรดที่จะส่งกระแสสัญญาณไฟฟ้าระดับต่ำที่ปลอดภัย จากแผ่นรองเท้าบนเครื่องวัดผ่านทั่วร่างกาย ไหลผ่านของเหลวภายใน  กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ได้ง่าย แต่จะพบแรงต้านเมื่อไหลผ่านไขมันในร่างกาย เนื่องจากไขมันมีของเหลวน้อย  แรงต้านทานนี้เรียกว่า ความต้านทานกระแสไฟฟ้าในร่างกาย ( impedance ) จากนั้นเครื่องจะใช้สมการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการวิจัยทางการแพทย์ มาคำนวนค่าความต้านทานนี้ร่วมกับ อายุ เพศ ส่วนสูง และประเภทของร่างกาย ได้ออกมาเป็น เปอร์เซ็นต์ไขมันรวมในร่างกาย เปอร์เซ็นต์น้ำรวมในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน อายุเทียบการเผาผลาญพลังงาน ไขมันที่เกาะอวัยวะภายในช่องท้อง สัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย Tanita dc 360 สามารถแปลผลข้อมูลโดยใช้เวลาไม่ถึง 20 วินาที โดยสามารถรายงานผลได้ 2 ระบบ คือ สามารถปริ๊นผลจากตัวเครื่องออกมาเป็นกระดาษเทอมอลได้เลย หรือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดย software program GMON ที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศเยอรมันนี ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลในรูปของพารากราฟ และบันทึกผลเก็บไว้ได้เป็นจำนวนมาก ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดย 2 ล้อที่ฐาน หรือ สามารถถอดแยกเสา สะดวกต่อการพกพาทำงานนอกสถานที่ และสามารถชั่งตรวจวัดได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่อง