เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือรุ่น HEM-6161

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

   ok.png
   สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง

   แนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้

   icn_easy_positioning_wrap.png
   ที่รัดต้นแขนแบบ IntelliWrap

   ที่รัดต้นแขนแบบขึ้นรูปมาแล้วทำให้วัดค่าได้ถูกต้องไม่ยุ่งยากในทุกทิศทาง

   icn_hi2.png
   สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)

   สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).

   Heartbeatv2.png
   สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

   อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
   1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
   2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
   3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
   4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   intellisense.png
   เทคโนโลยี IntelliSense

   ใช้ความดันในปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เครื่องวัด IntelliSense™ ทำให้ที่รัดแขนพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับระดับการพองตัว สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาการผิดปกติของหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตมักจะสูงขึ้น

   ข้อดีของเทคโนโลยี IntelliSense

   1. ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
   2. ปรับระดับการพองตัวให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวก
   3. วาล์วปล่อยลมรวดเร็วเพื่อการวัดค่าโดยทันที
   icn_read.png
   เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ

Description

 • HEM-6161 ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความดันโลหิต แม้ในขณะที่ต้องเดินทาง รุ่นนี้เป็นรุ่นพื้นฐานนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์การพันข้อมือที่ถูกต้องและสัญลักษณ์การเต้นผิดปกติของหัวใจ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานนั้นถูกต้อง