เครื่องวัดความดันโลหิตบลูทูธ รุ่น HEM-9200T

 • ใช้งานง่าย
 • ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หรือเสียบไฟฟ้า
 • จอแสดงผลแบบตัวเลขขนาดใหญ่
 • หน่วยความจำบันทึกได้ 100 ค่า
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

Description

ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธเทคโนโลยีอันชาญฉลาด ของเครื่องวัดความดันโลหิตรุ่น HEM-9120T/9200T สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆอย่างง่ายดาย และยังส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยไปให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่วยดูแลและวิเคราะห์ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ที่พักอาศัยได้ ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แม่นยำให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

รายละเอียดสินค้า

 • ใช้งานง่าย
 • ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หรือเสียบไฟฟ้า
 • จอแสดงผลแบบตัวเลขขนาดใหญ่
 • หน่วยความจำบันทึกได้ 100 ค่า
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
 • สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
 • สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต
 • ที่รัดต้นแขนแบบกว้าง
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อ® บลูทูธ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ใช้งานง่าย
 • ทำงานด้วยปุ่มเดียวทำงานด้วยแบตเตอรี่หรือไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
 • ใช้แบตเตอรี่ 4 ก้อน ‘AA’ หรือเสียบไฟฟ้า AC
สัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ

อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฎขึ้นพร้อมผลการวัด
2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
3. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฎขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
4. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต

 • สัญลักษณ์นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต
 • ที่รัดต้นแขนแบบกว้าง
 • รองรับขนาดแขนได้สูงสุด 50 ซม. (ไซส์ XL)
 • เชื่อมต่อ Bluetooth® ได้
 • ช่วยให้ติดตามสุขภาพได้สะดวกจากที่บ้านและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น เพื่อรับการรักษาทางไกลและการดูแลสุขภาพทางไกล