Sale!

Mc780

650,000.00฿ 630,000.00฿

ข้อมูลสินค้า
TANITA MC-780 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดน้ำหนักและวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆของร่างกาย อันได้แก่ มวลไขมันรวมในร่างกาย (Body Fat) มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน(Fat Free Mass) มวลกล้ามเนื้อ(Muscle Mass) รวมถึงโปรตีน(Protein) ทั้งยังสามารถวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน(Segmental Body Fat) และมวลกล้ามเนื้อ(Segmental Muscle Mass) ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย-ขวา ขาซ้าย-ขวาและลำตัว รวมถึงไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง(Visceral Fat) ปริมาณน้ำนอกเซลล์(Extra – Cellular Water) น้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water) โดยผลการวิเคราะห์และการสรุปผลจะช่วยประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน ที่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายได้ โดยตัวเครื่องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis) โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง(Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า(Electrode) 8 จุด ที่บริเวณส้นเท้า 2 จุด ปลายเท้า 2 จุด และมือ 4 จุด พร้อม 3 คลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ให้สูงยิ่งขึ้น

ตัวเครื่องสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล
-แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านผลได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
-ใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 20 วินาที
-เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำสูง โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 3 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode)
-SD Card บันทึกผลอัตโนมัติ
-แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer)แบบ Picbridge ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย

Description

Specification คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
-ชั่งน้ำหนักสูงสุด 270 กิโลกรัม ความละเอียด 100 กรัม (Weight Capacity)
-น้ำหนักของเครื่อง : 15.5 กิโลกรัม
-อุปกรณ์ให้พลังงาน : AC Adaptor 100 to 240V (50/60Hz)
-สามารถเชื่อมต่อกับGMON Software
-ได้รับการรรับรองจาก MDD, NAWI และClass III
-ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานISO 9001
-รับประกัน 3 ปี

Functions/Features คุณสมบัติเฉพาะการวัดผล (ใส่สัญลักษณ์)
-น้ำหนักตัวรวม (กิโลกรัม)
-ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
-วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
-มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)
-มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass )
-โปรตีน (กิโลกรัม)
-วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
-ปริมาณน้ำรวมในร่างกาย (กิโลกรัม)
-ปริมาณน้ำนอกเซลล์ (Extra – Cellular Water)
-ปริมาณน้ำในเซลล์ (Intra – Cellular Water)
-สัดส่วนของปริมาณน้ำนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำรวมในร่างกาย
-วัดระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
-วัดมวลกระดูก (Bone Mass)
-วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
-บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
-บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
-แถบชี้วัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
-การประเมินผลของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกวัด ได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และมีโหมดประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา(Athletes)
-สามารถวัดและประเมินผลสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี

คุณสมบัติเฉพาะการวัดผลแบบแยกส่วน (Segment Measurement)
-แยกส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
-แยกส่วนมวลไขมันในร่างกาย (กิโลกรัม)
-กราฟแสดงการวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน
-การวิเคราะห์แยกส่วนระดับไขมัน
-แยกส่วนมวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)
-การวิเคราะห์แยกส่วนระดับมวลกล้ามเนื้อ
-แยกส่วนความสมดุลของกล้ามเนื้อ
-ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
-แยกส่วนความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน