เครื่องวัดความดันอัติโนมัติชนิดสอดแขน Omron รุ่น HBP 9030

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนหรืออุโมงค์ เหมาะสำหรับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการคนไข้

Description

1.วัตถุประสงค์ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องพัน Cuff เหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกที่ ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ
2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน
2.2. มีจอแสดงผลสามารถแสดงค่า Systolic, Diastolic และ Pulse Rate ได้
2.3. มีผ้ารอง Cuff เป็นชนิด สามารถถอดซักได้
2.4. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220V 50 Hz
2.5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1. ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method
3.2. สามารถวัดความดันโลหิตในช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง ±3 มิลลิเมตรปรอท
3.3. สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง ± 5%
3.4. สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร
3.5. มีเซนเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีสัญลักษณ์ (Elbow icon) แสดงความ ถูกต้องของตำแหน่งแขนก่อนทำการวัด
3.6. เมื่อวัดเสร็จเครื่องจะทำการตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ
3.7. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา โดยมีปุ่ม Start 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกใน การใช้งานและมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
3.8. สามารถปรับระดับ Arm Cuff ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วยแต่ละคน
3.9. มีเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด
3.10. สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP (Mean Arterial Pressure) หรือไม่พิมพ์ก็ได้
3.11. สามารถเลือกแบบที่ทำการพิมพ์ได้ 3 แบบ
3.12. Arm Unit สามารถถอดเปลี่ยนได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีสัญลักษณ์แสดง เมื่อถึงเวลาต้อง เปลี่ยน
3.13. สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลได้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที
3.14. สามารถวัดค่าความดันแบบเฉลี่ยได้
3.15. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม
4. อุปกรณ์ประกอบ
4.1. กระดาษบันทึกผล จำนวน 1 ม้วน
4.2. Cuff Cover จำนวน 1 อัน
4.3. AC Adaptor จำนวน 1 ชุด